Myanmar Platform

Home>>Public Welfare >> Activities 
  1. NO DATA
စာဖိုမွဴးလက္ကလြတ္ေအာင္ ဓားတရမ္းရမ္းနဲ႔ခုခံေနတဲ့ဘရာဇီးစားေသာက္ဆိုင္ကဂဏန္း[detail]
မၾကာခဏ အပူထုတ္၊ အနင္း၊ အႏွိပ္ခံံသူမ်ား သတိထား…[detail]
သင္ထင္မွတ္မထားတဲ့ ကင္ဆာျဖစ္ဖို႔ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားဆံုး႐ွိတဲ့အစားအစာမ်ား[detail]
၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၆လတာ ဘတ္ဂ်က္ကာလတြင္း ကုန္သြယ္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈ဒသမ ၃ သန္းေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္[detail]
နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တရား မဝင္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ဝင္ေရာက္မႈေၾကာင့္ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲ လာတယ္လုိ႔ ဒုတိယသမၼတေျပာ[detail]

လူကုန္ကူးမွဳႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးမွဳနွင့္ေတြ႕ႀကံဳလာပါက လုပ္ေဆာင္သင့္သည့္အခ်က္မ်ား

Suu Suu Linn 2017-03-19 5556 Internet


လူကုန္ကူးမွဳဆိုတာ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစဖို႔၊ လိင္ကၽြန္ျပဳဖို႔နဲ႔ လူကုန္ကူးသူနဲ႔အျခားသူမ်ားအတြက္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အသံုးေတာ္ခံဖို႔စတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ လူသားခ်င္းကုန္ကူးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လူကုန္ကူးမွဳထဲမွာ အတင္းအဓမၼလက္ထပ္ထိမ္းျမားေစျခင္း၊ ကိုယ္တြင္းအစိတ္အပိုင္းအဂၤါေတြ ထုတ္ယူျခင္းလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ လူကုန္ကူးမွဳဟာ ႏိုင္ငံတြင္းမွာလည္း ျဖစ္ႏိုင္သလို ႏိုင္ငံကူးၿပီး ကုန္ကူးခံရတာလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။


အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(ILO)မွ ေမလ ၂၀၁၄ခုနစ္က ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ

ခန္႔မွန္းေျခအရ လူေပါင္း ၂၁သန္းဟာ ေခတ္သစ္ကၽြန္ျပဳမွဳကို ခံေနၾကရပါတယ္။ ဒီထဲက ၁၄.၂သန္း(၆၈%)ဟာ လုပ္သားအျဖစ္ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစခံေနရၿပီး ၄.၅သန္း(၂၂%)က လိင္ကၽြန္ျပဳခံေနရသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၂.၂သန္း(၁၀%)ကေတာ့ အစိုးရမွ လုပ္ေဆာင္တဲ့ အတင္းအဓမၼခိုင္းေစမွဳကို ခံေနရပါတယ္။  

ကမာၻတဝွမ္းရွိ လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားထဲက ၅၅%ဟာ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ မိန္းကေလးငယ္ေတြျဖစ္ၾကၿပီး ၄၅%ကေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ ေယာက်္ားေလးငယ္ေတြျဖစ္ပါတယ္။

လူကုန္ကူးခံရတဲ့ ၁၅.၄သန္း(၇၄%)ဟာ အသက္၁၈ႏွစ္အထက္ေတြျဖစ္ၿပီး ၁၈ႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ားကေတာ့ ခန္႔မွန္းေျခ၅.၅သန္း(၂၆%)ရွိပါတယ္။

လူကုန္ကူးၾကသူေတြမွာ ၅၄%ဟာ ခင္မင္ရင္းႏွီးမွဳရွိေအာင္ ေျပာဆိုစည္းရံုးသိမ္းသြင္းၿပီး လူကုန္ကူးမွဳလုပ္ေဆာင္ေနၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ က်န္၄၆%ကေတာ့ ခင္မင္ရင္းႏွီးၿပီးသားသူေတြကို ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းေကာင္းေတြကို ဗန္းျပၿပီး လူကုန္ကူးမွဳကို လုပ္ေဆာင္ၾကပါတယ္။


ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပည္ပႏုိင္ငံေတြကို လူကုန္ကူးခံရမႈသူမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးရာခုိင္ႏႈန္းမွာ (၈၅)ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္းကိုလည္း သိရပါတယ္။ လူကုန္ကူးမႈတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြား ေနသည့္ပံုစံမွာအဓမၼထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ လိင္လုပ္သားအျဖစ္ အလုပ္ခံရမႈႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အႏုိင္က်င့္မႈမ်ားမွာ ေနာက္ဆက္တြဲျပႆနာမ်ားအျဖစ္ ရွိေနပါတယ္။


လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားအမ်ားစုဟာ လူကုန္ကူးမွဳနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဗဟုသုတနည္းပါးၾကတဲ့အျပင္ တခ်ိဳ႕ဟာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရးအခက္အခဲေတြေၾကာင့္ မ်က္စိစံုမွိတ္ၿပီး စြန္႔စားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ လူကုန္ကူးမွဳရဲ႕သားေကာင္ဘဝက်ေရာက္ရတဲ့အခါ အသက္ေသဆံုးရတာ၊ ဘဝပ်က္ရတာ၊ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ျပစ္ဒဏ္က် အေရးယူခံရတာ စတာေတြႀကံဳေတြ႕ခံစားၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုဆိုးက်ိဳးေတြနဲ႕ လူကုန္ကူးမွဳဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြ၊ လူကုန္ကူးမွဳ က်ဴးလြန္တတ္တဲ့ ရာဇ၀တ္သားေတြရဲ႕ စည္းရံုးေရး နည္းလမ္းေတြကို လူထုကို ပညာေပးဖို႕ လိုအပ္လွပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလို ႏိုင္ငံေတာ္က ပညာေပးမွု အားနည္းတဲ့ တိုင္းျပည္ေတြမွာ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း အသိပညာေပးတဲ့ နည္းလမ္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ၿပီး စာေပ၊ စာနယ္ဇင္းေတြ၊ သီခ်င္းေတြ၊ ဇာတ္လမ္းေတြ အမ်ားအျပား အသံုးျပဳသင့္ပါတယ္။


မိမိပတ္ဝန္းက်င္မွာ လူကုန္ကူးခံရသူေတြရွိတယ္လို႔ သံသယရွိတဲ့အခါျဖစ္ေစ၊ လူကုန္ကူးခံရတဲ့အခါ ျဖစ္ေစ လူကုန္ကူးမွဳတားဆီးေရး အဖြဲ႕မွ ၀၉ ၄၉ ၅၅၅ ၆၆၆၊ ၀၉ ၄၉ ၅၅၅ ၇၇၇၊ ၀၉ ၄၉ ၅၅၅ ၈၈၈ ၊၀၉ ၄၉ ၅၅၅ ၉၉၉တို႔ကို ဆက္သြယ္တိုင္ၾကားႏိုင္ပါတယ္။

လူကုန္ကူးခံရၿပီး အႏၱရာယ္တြင္းက လြတ္ေျမာက္လာတဲ့သူေတြဟာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ ထိခိုက္မွဳေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႕ၾကံဳခံစားလာရတာျဖစ္လို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကေရာ မိသားစုကပါ ေႏြးေထြးစြာ ကူညီေဖးမၾကဖို႔လိုပါတယ္။
comments

There is no comment

Publish reply