Myanmar Platform

  1. NO DATA
Miss Universe တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုတ့ဲ Mini Miss ေလး ျဖဴစင္ဟိန္းထက္နဲ႔ သူ႔ေမေမတို႕ရဲ႕စကားသံမ်ား...[detail]
​လမ္းမေတာ္မွာ ဓါတ္ပံုသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးအား စိတ္ၾကြရူးသြပ္ေဆးျပားမ်ားျဖင့္ ဖမ္းမိခဲ့[detail]
အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရက ေကာလာဟလနဲ႔ သတင္းတုေတြ ကာကြယ္တားဆီးဖို႔အတြက္ လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာမ်ား ကန္႔သတ္[detail]
ေမလ ၂၃ ရက္မွစတင္ကာ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေနရာကြက္က်ား မိုးထစ္ခ်ဳန္းရြာသြန္းႏိုင္[detail]
အပူအားၾကီးျပီးေရဓါတ္ခန္းေျခာက္၍ေရႊစက္ေတာ္ေတာရိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ႕ေတာ မွျမန္မာ့ၾကယ္လိပ္(၆၂)ေကာင္ေသဆုံး[detail]

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံးေသာ နိုင္ငံတကာစီးပြားေရးဥပေဒမဟာဘြဲ႕ကို UBIS ႏွင့္ IILE ေက်ာင္းတို႔မွ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီ

Bo Than 2019-05-06 159

ရန္ကုန္၊ ေမလ 


ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံးေသာ နိုင္ငံတကာစီးပြားေရးဥပေဒမဟာဘြဲ႕ကို UBIS ႏွင့္ IILE ေက်ာင္းတို႔မွ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ယခုေမလဆန္းမွ စတင္ကာ UBIS (The University of International Studies- UBIS) ႏွင့္ IILE (Institute of International Law and Economic) တို႔မွ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ပထမဦးဆုံးေသာ နိုင္ငံတကာ LL.M စီးပြားေရးဥပေဒမဟာဘြဲ႕ကို သင္ၾကား ေပးေတာ့မည္ ျဖစ္ပါတယ္။

 LL.M နိုင္ငံတကာစီးပြားေရးဥပေဒမဟာဘြဲ႕ဘာသာရပ္ကို သင္ယူမည့္ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ ဥပေဒပညာရပ္မ်ားကို နိုင္ငံတကာ အျမင္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္နိုင္ရန္ ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြနိုင္ရန္၊ ဥပေဒအေရးအသားမ်ား စေသာသင္ရိုးမ်ားကို Foundation တြင္ ဘာသာရပ္ (၃)ခုအေနျဖင့္ စတင္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

 Foundation သင္ရိုး (၃)ခုၿပီးလၽွင္ Core Courses မ်ားျဖစ္ၾကေသာ Contract Law and Corporate Governance စသည့္ သင္ရိုး (၆)ခုကို ဆက္လက္သင္ၾကားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ Foundation ႏွင့္ Core သင္ရိုးမ်ား သင္ယူလို႔ၿပီးဆုံးပါက ဥပေဒဘာသာရပ္ကိုအထူးျပဳ၍ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား တစ္ဦးခ်င္း၏ စိတ္ဝင္စားမႈေပၚမူတည္၍ သင္ရိုး(၈)ခုမွ မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ (၃)ခုကို ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္နိုင္ကာ တစ္ႏွစ္တာေက်ာင္းတက္ ကာလအတြင္း စုစုေပါင္းသင္ရိုး (၁၂)ခုကို ၿပီးဆုံးေအာင္ သင္ယူနိုင္မည္ျဖစ္ပါတယ္။

နိုင္ငံတကာစီးပြားေရး ဥပေဒမဟာဘြဲ႕သည္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္နိုင္သည္အထိ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရန္ ရည္မွန္းထားေသာ Program တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး  သင္ရိုးတစ္ခုကို ၾကာျမင့္ခ်ိန္ တစ္လရွိၿပီး စေန၊ တနဂၤေႏြရက္မ်ားတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ကာ သင္ရိုးတစ္ခုခ်င္းစီကို သုံးပတ္ေက်ာ္ၾကာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

ပထမအပတ္တြင္ လက္ရွိျမန္မာနိုင္ငံ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ နိုင္ငံတကာ ဥပေဒစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားကို ယွဥ္တြဲသင္ၾကားေပးမွာျဖစ္ၿပီး သင္ရိုးေခါင္းစဥ္ေပၚတြင္မူတည္၍ အေသးစိတ္သင္ၾကားျပသေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယပတ္တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ေတြ႕ဆုံေပးျခင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႕၍ ေပးအပ္ထားေသာ တာဝန္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေစျခင္း ဥပမာ-စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းေရးဆြဲျခင္း သို႔မဟုတ္ အမႈသည္ျဖစ္လာနိုင္သည့္သူမ်ားအတြက္ ဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို တရား႐ုံးအတြက္ ျပင္ဆင္ၿပီးျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ကာ  တတိယအပတ္တြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အဖြဲ႕လိုက္လုပ္ေဆာင္ထားေသာ တာဝန္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

  သင္ရိုးအားလုံးကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေကာင္းဆုံးဟိုတယ္ႀကီးမ်ားတြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး  ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အပံ့ (Financial Aid)ႏွင့္ ပညာသင္ဆု(Scholarship) အစီအစဥ္မ်ားကို UBIS ႏွင့္ IILE တို႔မွ ေက်ာင္းစရိတ္မတက္နိုင္ေသာ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိကာ  ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း အလုပ္ရွင္ႏွင့္ မၽွေဝေထာက္ပံ့မည့္ အစီအစဥ္ မ်ားလည္း ေပးရန္ရွိပါသည္။ အလုပ္ရွင္က သုံးပုံတစ္ပုံ၊ UBIS ႏွင့္ IILE ေက်ာင္းက သုံးပုံတစ္ပုံ၊ ေက်ာင္းသား/သူက သုံးပုံတစ္ပုံမၽွသာ ေက်ာင္းလခ က်ခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။

  ေလၽွာက္လႊာတင္ရန္ႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသိလိုပါက http://myanmar.iile.asia, http://facebook.com/institute.myanmar သို႔ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။ အီးေမးလ္ျဖင့္ဆက္သြယ္လိုပါက maythu@iile.asia သို႔ ဆက္သြယ္ နိုင္ေၾကာင္းသိရပါတယ္။


comments

There is no comment

Publish reply