Myanmar Platform

အဝတ္အစားေတြ၊ မလိုအပ္တဲ့အရာေတြအတြက္ ပုိက္ဆံမစုဘဲ ခရီးသြားဖို႕အတြက္ ပိုက္ဆံစုေစခ်င္တဲ့ အမြန္းရဲ႕ခရီးသြားအေတြ႕အၾကံဳေတြမ်ား

Min San 2018-05-24 1821

comments

There is no comment

Publish reply