Myanmar Platform

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ေရခ်ိန္

Win Swe 2019-05-15 62

         ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြဟာ လက္ရွိအစိုးရကို အာဏာအပ္ႏွင္းတာဝန္ေပးလိုက္ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ႏိုင္စရာအေျခအေနေကာင္းေတြ ပိုင္ဆိုင္မွာပဲလို႔ ေတြးခဲ့ဖူးၾကတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ ႏိုင္ငံသားအမ်ားစုဟာ လက္ရွိအစိုးရကို တယဝန္ေပးခဲ့ၾကတာ အခုဆို သံုးႏွစ္ခြဲကာလကို ေရာက္ရွိလာျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအပါအဝင္ က႑ရပ္အသီးသီးဟာ ထင္သေလာက္ခရီးမေရာက္ေသးတာကို အမ်ားစုသတိျပဳမိလာျပီျဖစ္ပါတယ္။

          NLD အစိုးရတက္လာျပီးေနာက္ပိုင္းမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးက႑ရပ္ေတြကို အဓိကထားျပီး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အားလံုးထဲမွာမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥရပ္ဟာ ေရွ႕တန္းအေရာက္ဆံုးနဲ႔ လူေျပာအမ်ားဆံုးျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ေနာက္ကို ေရာက္သြားတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးက႑ရပ္မွာလည္း ကိန္းဂဏာန္းေတြက ေကာင္းမြန္တယ္လို႔ ျပေနေသာ္လည္း ျပည္သူၾကားမွာေတာ့ အေတာ္ကေလး ခက္ခဲေနတာကို ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

          သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အထူးစီးပြားေရးအၾကံေပး ေရွာင္တာနယ္ကေတာ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔နဲ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံုေကာင္းေတြအတြက္ အခြန္အေကာက္ပံုစံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ဖို႔နဲ႔ အခြန္တိုးေကာက္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းကိုသာ တြင္တြင္ေျပာၾကားေနေတာ့ တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးစႏိုင္ငံတစ္ခုအေပၚ စီးပြားေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ အခြန္ေကာက္ျခင္းတစ္ခုတည္းအတြက္သာဆိုခဲ့ပါလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္က ေပးထားရတဲ့ တာဝန္နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ အားကိုးမႈေတြဟာ သဲထဲေရသြန္သလိုသာ ျဖစ္ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

          ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ Stagnation အေျခအေနမွာေရာက္ေနတယ္လို႔ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးပညာရွင္တစ္ဦးက ဆိုထားပါတယ္။ ဒီထက္ပိုဆိုးတာကို ေရာက္မွသာ ေကာင္းမြန္တဲ့ဘ လမ္းေၾကာင္းကို အျမန္ဆံုးျပန္သြားႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ သူ႔အျမင္ကို ေျပာပါတယ္။ သေဘာတရားတစ္ခုကေတာ့ အဆိုးကေန အေကာင္းကို ျပန္ျပင္ရတာခက္ျပီး ရပ္တန္႔ေနတာကို ေကာင္းဖို႔ ျပန္ဆြဲယူရတာ ခက္တယ္လို႔ ဆက္လက္ေျပာပါတယ္။

          ကိန္းကဏာန္းေတြအရေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနဟာ ၂၀၁၇ - ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ယာယီစာရင္းအမွန္အရ ၆ ဒသမ ၈ရာခိုင္ႏႈန္းရွိခဲ့တယ္လို႔ စီးမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး႒ါနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဒါအျပင္ ၂၀၁၈ -၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားခဲ့ပါတယ္။

          ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြဟာလည္း တရုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္၊ မေလးရွားနဲ႔ စင္ကာပူႏိုင္ငံတို႔ကသာအဓိက ဝင္ေရာက္ေနတာကို စာရင္းေတြမွာ ေတြ႔ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဟာလည္း ယမန္ဘ႑ာေရးႏွစ္မ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ငါးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေလ်ာ့နည္းသြားတယ္လို႔ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမွာ ေဆာင္းပါးရွင္ေမာင္သန္းဝင္းရွင္က ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။   

          ကုန္စည္ထြက္ရွိမႈေတြအရ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ဟာ ေကာင္းမြန္လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ဖက္မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းဟာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၇ ဒသမ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့ပါတယ္။ဒီအေျခအေနဟာ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ရင္ ၃ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကယက္ဟာ ျပည္သူေတြအၾကားရိုက္ခတ္ခဲ့ပါတယ္။

          ျပိဳလဲခဲ့တဲ့ ရန္ကုန္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္၊ ကားေစ်းကြက္နဲ႔ အဖက္ဖက္က ရိုက္ခတ္မႈေတြဟာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေရခ်ိန္ကို အက်ဖက္ကို ဆြဲခ်ခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခုႏွစ္ေႏြရာသီမွာ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈေတြကလည္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို အၾကီးအက်ယ္ရိုက္ခတ္လာတာျဖစ္ျပီး ကုန္ေခ်ာေစ်းႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္လာမယ့္အေျခအေနကို ဖန္တီးျပီးသာျဖစ္ေနပါတယ္။

          စြမ္းအင္က႑ရပ္တိုးတက္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားေပမယ့္လက္ရွိမွာေတာ့ စြမ္းအင္က႑အတြက္ ျပႆနာရင္ဆိုင္ေနရျပီျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈေခ်ာေမြ႔ေရးေတြထဲမွာ လွ်ပ္စစ္မီးမွန္မွန္ရေနျခင္းနဲ႔ ပို႔ေဆာင္ေရက႑ရပ္ေတြ သက္ေတာင့္သက္သာျဖစ္ေစမႈက အဓိက ပင္မျဖစ္လာပါတယ္။

          လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မႈ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းၾကီးျမင့္မႈ၊ ဝင္ေငြအခ်ိဳးႏွင့္ အခြန္ႏႈန္းထားမမွ်တမႈ၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ကုန္ပို႔ေဆာင္ေရးေတြမွာ အခက္အခဲရွိေနမႈေတြက ျမန္မာ့စီးပြားေရးေရခ်ိန္ျမင့္တက္မႈကို ဟန္႔တားေနတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြျဖစ္သလို အစိုးရရဲ႕ လက္က်န္သက္တမ္းအတြင္းမွာ အေကာင္းဆံုး ေျဖရွင္း လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အၾကပ္အတည္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဟူေသာ က႑ရပ္သည္ တိုင္းျပည္ဝမ္းဝလာပါက အလိုလိုဒြန္တြဲလာမည့္ လက္တြဲေဖာ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအနနဲ႔ လက္က်န္သက္တမ္းအတြင္းမွာ ယခုကဲ့သို႔ ဆက္သြားေနပါက Stagnation မွသည္ Stagflaction ျဖစ္သြားကာ ျမွားေအာက္ကို စိုက္သြားျပီး ေရခ်ိန္အက်ဘက္ေရာက္သြားႏိုင္တာကို သတိထားသင့္ပါေၾကာင္း။


comments

There is no comment

Publish reply